Resource title

Identifying the Last Planner System - Lean Management in the Construction Industry

Resource image

image for OpenScout resource :: Identifying the Last Planner System - Lean Management in the Construction Industry

Resource description

Ledelsesteknologier såsom Balanced Scorecard, Six Sigma og Activity Based Costing må fremtræde som konkrete, stabile, funktionelle og homogene løsninger, hvis de skal kunne fange både interesse og finansiering i forretningsverdenen. Studier af disse ledelsesteknologiers møde med organisationspraksis viser imidlertid, at disse teknologier er præget af stor ustabilitet og heterogenitet på tværs af implementeringer. Benders & Van Veen (2001) argumenterer for at ledelsesidéer besidder en kvalitet, der kan kaldes for ’fortolkningsmæssig levedygtighed’. Med dette skal forstås, at ledelsesidéerne har en evne til at tilpasse sig lokale forhold og interesser. Argumentet er endvidere, at denne kvalitet er mere afgørende for idéens overlevelse end idéens indhold.....

Resource author

Kenneth Brinch Jensen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

eng

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/8163

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.