Resource title

Performativity and Discourse - Japanese Advertisements on the Aesthetic Education of Desire

Resource image

image for OpenScout resource :: Performativity and Discourse - Japanese Advertisements on the Aesthetic Education of Desire

Resource description

En længdesnitsundersøgelse fra 1969 til 1990 af de japanske stormagasiner Seibu ogParco under den tidligere Saison Groups auspicier (Japan) viser måden, hvorpå betydningudtrykkes og anfægtes som diskurs i det senmodernistiske forbrugersamfund. Kritiskdiskursanalyse (CDA) støttet af omfattende, kvalitative interview af agenter ogforbrugere har gjort det muligt at udnytte begreberne femininitet og begær, som JudithButler har beskrevet i forbindelse med performativitet – det domæne, hvor styrkefungerer som diskurs – i reklamekampagner, der fx involverer værker af Ishioka Eiko.Butlers definition af begæret efter anerkendelse er med til at udtrykke, hvordan begæretmanifesteres i samfundet, og hvorledes femininiteten har ændret sig over tid. Diskursfremføres ikke blot som bestående af sprog- og billedtekst, men indeholder også toyderligere dimensioner: produktion, distribution og forbrug samt de sociale normer i enbestemt periode på det sted, hvor de pågældende diskurser er til stede. I forhold til denspecifikke case fremhævede Saison Group kunst som en form for symbolsk kapital.Denne symbolske kapital var tæt forbundet med datidens økonomiske og sociale kræfter,og den virkede legitimerende for Seibu og Parco, der var efternølere inden for branchen.Måden hvorpå Parco kombinerede byggemodning og presseenheder med strategiskinvolvering af forbrugere og folk fra mediebranchen afspejles i begrebet “organisatorisksymbiose”. Succesen er afledt af den bestemte æstetik, der anvendes i deres reklamer.Reklamerne fungerede så til gengæld som en kanal og en slags æstetisk opdragelse iforhold til begær, som effektivt var med til at forme datidens subjektivitet.

Resource author

Toyoko Sato

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

eng

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/8159

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.