Resource title

Historisk retstænkning og retsmetafysik - En fortolkning og udarbejdning af Carl Schmitts retsfilosofi på grundlag af en kritisk helhedslæsning af forfatterskabet

Resource image

image for OpenScout resource :: Historisk retstænkning og retsmetafysik - En fortolkning og udarbejdning af Carl Schmitts retsfilosofi på grundlag af en kritisk helhedslæsning af forfatterskabet

Resource description

Resource author

Christiane Mossin

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/8063

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.