Resource title

Det faktiske livs forbindtlighed - Førsokratisk informeret, ny-aristotelisk ἦθος-tænkning hos Martin Heidegger

Resource image

image for OpenScout resource :: Det faktiske livs forbindtlighed - Førsokratisk informeret, ny-aristotelisk ἦθος-tænkning hos Martin Heidegger

Resource description

Afhandlingens tematiske sag er en genvindelse af Heideggers tænkning og tænkevej som en før-sokratisk informeret, ny-aristotelisk ἦθος-tænkning og dette som en rekonstruktion af antik selv-ledelses-tænkning.I Komposition, referencer, oversættelser og forkortelser udvikles blandt andet en særlig forbindelse mellem referentialitet og afhandlingens komposition, under inspiration fra Heideggers egen brug af inter- og intra-tekstualitet, og vigtige kilder og formalia præsenteres. Kompositionen og dermed afhandlingens enkelte §’er er tænkt således, at en række temaer gennem afhandlingen ofte forbinder sig med tidligere udviklede temaer, som nu sættes anderledes i spil og ind i nye sammenhænge, og herved oplyses det tidligere og det senere udviklede i en gensidighed. Sagt på en anden måde, så vil en lang række forberedende behandlinger finde en senere udfoldelse, og dette angivet som en tendens i kompositionen.......

Resource author

Tommy Moesby Jensen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/8028

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.