Resource title

Håndtering af usikkerhed i film - og byggeprojekter

Resource image

image for OpenScout resource :: Håndtering af usikkerhed i film - og byggeprojekter

Resource description

Denne afhandling handler om usikkerhed i projekter. I tre afgrænsede forskningsartikleranalyserer afhandlingen, hvordan usikkerhed håndteres af projektledelsen itre konkrete projekter. Udgangspunktet er en teoretisk fremstilling af usikkerhed,hvor især usikkerhedens sociale dimension, forstået som den meningsskabelse derforegår gennem projektdeltagernes handlinger og fortolkninger, er i fokus. Usikkerhedenundersøges når den kommer til udtryk i de generelle betingelser for projektet,og i de konkrete uventede begivenheder, der opstår i projektet undervejs...

Resource author

Jesper Schlamovitz

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/8027

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.