Resource title

The great health of melancholy - A study of the pathologies of performativity

Resource image

image for OpenScout resource :: The great health of melancholy - A study of the pathologies of performativity

Resource description

Temaet for denne afhandling er en undersøgelse af tre historiske ’formationer’organiseret omkring en ’ting’ i kroppen i melankoliens brede og farverigehistorie i et forsøg på at skabe baggrund for en filosofisk undersøgelseaf sammenhængen mellem patologi, arbejde og performativitet i samtiden.I denne forstand er der tale om et stykke filosofisk grundforskning, der forsøgerat etablere og åbne et felt for mødet mellem de klassiske, filosofiskediscipliner, og temaer i organisationsteori og ledelsesfilosofi.

Resource author

Rasmus Johnsen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

eng

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7929

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.