Resource title

Exchange rate exposure in Denmark

Resource image

image for OpenScout resource :: Exchange rate exposure in Denmark

Resource description

Afhandlingen består af en introduktion og fire selvstændige kapitler. kapitlerne omhandler dels forskellige aspekter af valutakurseksponering og dels prisfastsættelse af valutakursrisiko, og alle de empiriske data er gennemført på danske data.

Resource author

Bo Danø

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

eng

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7926

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.