Resource title

Naturens eget eksperimentelle modsvar - Et essay om Galen fra Pergamon

Resource image

image for OpenScout resource :: Naturens eget eksperimentelle modsvar - Et essay om Galen fra Pergamon

Resource description

Dette historiske essay angående en afhandling af den store mediciner Galen fra Pergamon(c.129-200 e.Kr.) udgør anden del af en serie om filosofiske grænseområder iden senhellenistiske periode hvis første del består i en oversættelse med filosofiskkommentar til Lukian fra Samosatas (c.120-180 e.Kr.) Filosofiske leveveje til salg.*Men hvor digteren Lukians dialog fraskriver sig stort set al filosofi som frugtesløstfor menneskelivet i bred og praktisk forstand, peger Galens tekst i stedet på hvordanmedicinen må og skal inddrage den filosofiske tradition hvis den skal evne at forsvaresig imod en tvivlsom mekanistisk naturfilosofi som i Galens tid trængte sig ind påbåde lægekunst og -videnskab og truede med at nedbryde dem indefra. Ligesom Lukianssatire giver også Galens tekst et særegent indblik i diskussionen mellem flereaf antikkens etablerede filosofiske retninger – såvel platonisme, aristotelisme, epikuræismeog stoicisme som »atomisme« og »vitalisme«. Samtidig fremstiller Galenstekst også en omtolkning af arven særligt fra Platon og Aristoteles hvor disse forfatteresgrundlæggende »psykologiske« lære om menneskekroppen tildeles en mere»fysiologisk« prægning der på sin side synes at pege i retning af senere tiders dualisme.Endelig præsenterer teksten et af verdenshistoriens første naturvidenskabeligeeksperimenter, men indenfor helt andre rammer end dem der langt senere formuleresi og med den naturvidenskabelige revolution i det 17. århundrede: Hos Galenvendtes eksperimentet imod en mekanistisk og almindeligt eksperimentel naturforståelsei et forsøg på at vise hvordan naturen egenhændigt kan fortælle og fremvisesin egen omfattende sandhed.

Resource author

Marius Gudmand-Høyer

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7907

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.