Resource title

En guide til litteratur om metode, analysestrategi og videnskabsteori

Resource image

image for OpenScout resource :: En guide til litteratur om metode, analysestrategi og videnskabsteori

Resource description

Workingpaperet er en guide til litteratur om metode, analysestrategi og videnskabsteori medrelevans for problemorienteret samfundsvidenskabeligt projektarbejde på videregåendeuddannelsesinstitutioner. En række temaer præsenteres og relevant litteratur angives. Temaerneer ordnet under tre overskrifter: I. Genstand, II. Analyse og metode III. Proces, kvalitet ogformalia.Guiden er skrevet specifikt til brug på masteruddannelsen Master of Health Management påCBS, men vil også kunne finde bredere anvendelse.

Resource author

Morten Knudsen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7786

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.