Resource title

Sundhedsfora og konsultationer på nettet - Effekter og styringsmæssige udfordringer

Resource image

image for OpenScout resource :: Sundhedsfora og konsultationer på nettet - Effekter og styringsmæssige udfordringer

Resource description

Denne forskningsrapport er udarbejdet som led i et forstudie af effektmåling og ledelse afsundhedsit. Studiet er gennemført 2008-09 som led i faggruppen ledelse og effektmåling underSundhedsitnet. Sundhedsitnet er et højteknologisk netværk med deltagere fra private firmaer,vidensinstitutioner og offentlige institutioner. Sundhedsitnet er placeret ved Alexandra Institutet.Mere information om netværkets aktiviteter kan indhentes via http://www.sundhedsitnet.dk/Effektmåling af sundhedsydelser er et af de mest omdiskuterede og kontroversielleevalueringsfelter. Klinikernes og de sundhedsprofessionelles fokus på sundhedsfaglige vurderinger,menneskelige og langsigtede hensyn står hyppigt i direkte modsætning til administrative ogøkonomiske prioriteringshensyn.I denne rapport har vi sammenfattet og søgt at finde vej i den jungle af sundhedsfora ogkonsultationstyper der vokser frem i disse år. Dermed er den et input til den videre afklaring afforskningsagenda indenfor sundhedsit og et direkte input til den styrings- ogeffektmålingsdiskussion som trænger sig på indenfor dette felt.Rapporten er i tråd med Van de Ven’s nyligt udkomne bog om at foretage engageret forskning, hvorsamspillet mellem teori, praksis udfordringer, løsninger og modelopstilling er målestokken forforskningsprocessen og for outputtet af denne (Van de Ven, 2007). Hensigten er ikke at stoppedigitaliseringen af konsultationen, tværtimod. Hensigten er at fremme digitaliseringen så den fårendnu mere fart på og bliver en del af den ressourceprioriteringsopgave der er så påtrængende indenfor sundhedssektoren.

Resource author

Kim Normann Andersen, Rony Medaglia

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7751

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.