Resource title

Wound, Interrupted - On the Vulnerability of Diversity Management

Resource image

image for OpenScout resource :: Wound, Interrupted - On the Vulnerability of Diversity Management

Resource description

Denne afhandling handler om mangfoldighed og etik. Mere specifikt sætterden spørgsmålstegn ved mangfoldighedsledelsens etiske fundament.Mangfoldighed ønskes ledet med det udgangspunkt, at det er et etiskanliggende. Det er etisk korrekt at sørge for ligestilling, at tilgodeseminoriteter og dermed at opbygge en arbejdsplads, der er social ansvarlig.Dette etiske ønske betvivler jeg ikke, men jeg sætter spørgsmålstegn ved detetiske grundsyn. Mangfoldighedsledelse beror på etiske retninger somutilitarisme, deontologi og dydsetik. Denne afhandling argumenterer derfor foret skift mod en nærhedsetik, der tager udgangspunkt i Levinas’ lære omrespekten for den Andens uendelige andethed. Derved argumenterer denneafhandling, at når forskelligheder på denne måde tydeliggøres ogkategoriseres, øges fokus på forskellighederne—oftest negativt—i stedet for attilgodese dem for hvad de i virkeligheden er. Afhandlingen konkluderes ved at sætte fokus på skrøbelighed. Først på denskrøbelighed i mangfoldighedsledelseslitteraturen, som ’kalder’ på etiskafbrydelse, derved på skrøbeligheden i den Sydafrikanske situation, og til sidstpå den skrøbelighed jeg som forfatter har overfor min egen tekst.

Resource author

Sara Louise Muhr

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

eng

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7736

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.