Resource title

En kvantitativ analyse af danskernes huskesedler

Resource image

image for OpenScout resource :: En kvantitativ analyse af danskernes huskesedler

Resource description

Den foreliggende rapport bygger på en analyse af 871 huskesedler. Sedlerne er dels indsamlet i Jylland og dels i København. Indsamlingen af forbrugernes kasserede huskesedler er foregået såvel inde i dagligvarebutikkerne (indkøbskurve, affaldsspande) som ude foran butikkerne (parkeringsplads, indkøbsvogne). Dataindsamlingen omfatter de største supermarkeder og discountbutikker samt Bilka.Det vedhæftede appendiks forenden indeholder en nærmere redegørelse for den anvendte metodiske fremgangsmåde.Da produkter på en indkøbsseddel ofte er uklart beskrevet ("frugt" "grønt", "diverse pålæg", "weekendguf" osv.) har vi valgt at betegne hver nedfældning, der er protokolleret på papir, som et vareemne eller et indkøbsforsæt. "2 Agurker" og "Rød Merrild, 23,95" er ret præcist beskrevet, hvilket "frugt", "diverse pålæg" eller "morgenmad" ikke just kan siges at være. Medens en indkøbsseddel giver fuld mening og kan "afkodes" af medlemmerne af den pågældende husstand, kan den virke indforstået og delvis uforståelig for udenforstående. Øl er måske ensbetydende med den ramme med 6 Tuborg, som man plejer at købe, "frugt" kan være synonym med bananer, æbler og appelsiner, husstandens tre foretrukne frugter osv. De 871 huskesedler indeholdt i gennemsnit lidt over 9 vareemner. Medens der er store udsving, gælder at flertallet af huskesedler indeholder mellem 3 og 15 vareemner. Der er dog en spredning i opadgående retning. En huskeseddel indeholdt faktisk 60 emner. Se Figur 2 forneden i appendiks.Samlet rummede de 871 sedler 8047 vareemner. Skønsvist drejer det sig om mellem 600 og 800 forskellige produkter. Det præcise tal lader sig ikke helt fastlægge, idet visse vareemner ("grønt", "pålæg" og "tøj" osv. i modsætning til agurker, hamburgerryg og Adidas T-shirt XL) ikke tillader identifikation af et specifikt produkt. Dertil kommer af 542 emner fordelt over 262 sedler ikke kunne identificeres positivt (ulæseligt).

Resource author

Marcus Schmidt

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7677

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.