Resource title

Markeds- og brugertilfredshedsundersøgelse for HD 1. Del og 2. Del

Resource image

image for OpenScout resource :: Markeds- og brugertilfredshedsundersøgelse for HD 1. Del og 2. Del

Resource description

Denne undersøgelse er igangsat med henblik på at få et reelt billede af hvordan HD studerende på landsplan ser ud. I meget korte træk kan nævnes fra undersøgelsen, med 610 respondenter; Besvarelserne om hvilken organisation/virksomhed de studerende kommer fra, rejser spørgsmål om HD er tilpasset markedet i dag, om vi reelt er dækkende (off.ansatte). Med udgangspunkt i uddannelsens længde, er længden hensigtsmæssig. Nogle af de traditionelle segmenter (ingeniørerne) fravælger HD (1.del) til fordel for alternativer. Spørgsmål om der var forskelle mellem de forskellige HD. Spørgsmål om metode-indlæring blev som et væsentligt element fremhævet for at sikre såvel fagligt fokus som kvalitetsniveau. HD har et godt omdømme, vigtigt at fastholde det faglige niveau. De studerende lægger stor vægt på en international anerkendelse ligesom spørgsmål om en international anerkendt titel. Af spørgeskemaet fremstår at de studerende selv initierer beslutningsprocessen om valg af HD studiet. Spørgsmål om mulighed for customization sammenkædet med fleksibilitet og vejledning.

Resource author

Michael Pettersson, Marcus Schmidt

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7670

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.