Resource title

Erhvervslivets strategiske ledelseskommunikation - Datagrundlag og analyser

Resource image

image for OpenScout resource :: Erhvervslivets strategiske ledelseskommunikation - Datagrundlag og analyser

Resource description

Erhvervslivets strategiske ledelseskommunikation – datagrundlag og analyser præsenterer på 250 sider datagrundlaget og analyserne af de 50 største virksomheder i Danmarks strategiske ledelseskommunikation. Analyserne er bilag til og udgør grundlaget for bogen af Anders Bordum & Jacob Holm Hansen: Strategisk Ledelseskommunikation – Erhvervslivets ledelse med visioner, missioner og værdier. Udgivet på Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2005.

Resource author

Jacob Holm Hansen, Anders Bordum

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7669

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.