Resource title

Arbejdsgivernes erfaringer med HD-uddannelsen

Resource image

image for OpenScout resource :: Arbejdsgivernes erfaringer med HD-uddannelsen

Resource description

Denne rapport, ‘Arbejdsgivernes erfaringer med HD-uddannelsen’, er udarbejdet af Lektor Michael Pettersson, Center of Market Economics, Copenhagen Business School og Lektor Jan Møller Jensen, Institut for Marketing & Management, Syddansk Universitet for og i samarbejde med HD-Fællesudvalget1) Lektor Jan Møller Jensen, har forestået og været ansvarlig for udarbejdelsen af spørgeskemaer og gennemførelse af dataanalyser. Lektor Michael Pettersson har, sammen med HD-fællesudvalget, fremkommet med udkast til undersøgelsens indhold og ligeledes sammen HD-fællesudvalget konkluderet på og foreslået implementering af undersøgelsesresultaterne. Nærværende rapport er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 336 arbejdsgivere. Rapporten er fulgt op af en kvalitativ mere dybdegående undersøgelse, med deltagelse af et mindre antal arbejdsgivere udvalgt blandt respondenterne i denne rapport. (vedlagt som Bilag 1) Rapportens formål er at bidrage med et datagrundlag som kan udgøre basis for udarbejdelse af tiltag på HD uddannelserne.

Resource author

Michael Pettersson, Jan Møller Jensen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7668

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.