Resource title

Økonomisk Politik, ressourceallokering og værdidomme

Resource image

image for OpenScout resource :: Økonomisk Politik, ressourceallokering og værdidomme

Resource description

Artiklen vil senere indgå som første kapitel i en bog om Cost-benefit analyser og velfærdsteori.

Resource author

Svend Marker-Larsen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7647

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.