Resource title

Den Konkurrenceretlige regulering af rabatter

Resource image

image for OpenScout resource :: Den Konkurrenceretlige regulering af rabatter

Resource description

Dominerende virksomheders adgang til at indrømme deres kunder rabatter er genstand for betydelige uklarheder, bl.a. som følge af en retspraksis, der ikke på alle punkter er sammenhægende eller forenelig med ordlyden af lovgivningen. Nedenfor skal der med udgangspunkt i EU og dansk praksis, dog forsøges opstillet nogle nærmere retningslinjer. Det konkluderes dog at der eksisterer så mange uklarheder at en sammenhængende praksis ikke ubetinget kan skabes.

Resource author

Christian Bergqvist

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7389

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.