Resource title

Introduktion til EU-udbudsretten

Resource image

image for OpenScout resource :: Introduktion til EU-udbudsretten

Resource description

Denne tekst er udarbejdet i efteråret 2008 med særligt henblik på undervisningen i faget "Videregående EU-ret” på CMJ-studiet på CBS i efteråret 2008. Teksten er en videreudvikling af kapitel 2 i undertegnedes ph.d.-afhandling "Ligebehandlingsprincippet i EU’s udbudsregler”, der blev udgivet i 2000. Forslag til forbedringer er velkomne. Der indledes med en behandling af udviklingen af EU’s udbudsregler i afsnit 2, der efterfølges af en fremstilling af formålet med EU’s udbudsdirektiver i afsnit 3 og af udbudsdirektivernes grundindhold i afsnit 4. Afslutningsvis behandles national håndhævelse af udbudsreglerne i afsnit 5.

Resource author

Steen Treumer

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7383

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.