Resource title

Danmark i verden - Den danske stats ydre eksistensbetingelser - Fra velfærdsstat til sikkerhedsstat?

Resource image

image for OpenScout resource :: Danmark i verden - Den danske stats ydre eksistensbetingelser - Fra velfærdsstat til sikkerhedsstat?

Resource description

Resource author

Lars Bo Kaspersen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7378

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.