Resource title

Diskurs og Institution. Arbejdets Institutionelle Historie. Et ufuldendt manuskript. 53

Resource image

image for OpenScout resource :: Diskurs og Institution. Arbejdets Institutionelle Historie. Et ufuldendt manuskript. 53

Resource description

Bønder med fæste og tyende i hus var ikke løsgængere. De var heller ikke privilegerede. De var i arbejde”; men havde ingen formue, var ikke født til stands eller rang og udgjorde således en gruppe mellem løsgængere og de privilegerede. Det samme gjorde håndværkersvende og lærlinge i forhold til mestre og borgere og næringsdrivende kvinder i forhold til andre kvinder. Gennemgangen af landboforholdet indebærer et skift i perspektiv i forhold til gennemgangen af de besiddelsesløse. I stedet for arbejdspligtens arkæologi, skal jeg nu give et rids over hvilke forpligtigelser bonde og husmand, tyende og tjener blev pålagt ved fæste, stavnsbinding eller på anden vis. Perspektivet skifter til, hvilke rettigheder de privilegerede havde over deres bonde og husmand; og derigennem hvilke begrænsninger disse rettigheder satte på bondens og husmandens personlige myndighed og retlige evner, men også hvilke former og grader for myndighed bonde og husmand opnåede i forhold til adel og proprietær. Jeg beskriver de besiddelsesløses situation i arbejde”, i modsætning til de besiddelsesløses situation uden arbejde”. Det er stadig arbejdsevnen, eller evnen til at påtage sig arbejde og retten til at lade være, der står i centrum.

Resource author

Ove K. Pedersen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7375

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.