Resource title

Statsparadokset - fragmentering og samordning af den danske stat

Resource image

image for OpenScout resource :: Statsparadokset - fragmentering og samordning af den danske stat

Resource description

For blot 15 år siden var det ved at blive en veletableret kendsgerning, at den suveræne stat eller den nationale stat var blevet ”svækket”, ”udhulet”, eller på anden vis ændret i retning af at blive en mindre vigtig faktor i organiseringen af sociale, økonomiske og politiske – nationale såvel som internationale - relationer. Den australske politolog Linda Weiss kritiserede denne trend og kaldte den for ”The State Denial”1. Hun henviste til en lang tradition for at trivialisere statens samfundsmæssige rolle indenfor samfundsvidenskaberne, men fremhævede også, hvordan trivialiseringen i 80`erne og 90`erne skabte en udbredt skepsis over for, at de nationale stater havde ressourcer og handlerum til at modstå kapitalstrømmenes globalisering og politikkens europæisering.

Resource author

Ove Kaj Pedersen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7372

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.