Resource title

Diskurs og Institution. Arbejdets Institutionelle Historie. Et ufuldendt manuskript. 56

Resource image

image for OpenScout resource :: Diskurs og Institution. Arbejdets Institutionelle Historie. Et ufuldendt manuskript. 56

Resource description

Diskursanalysen har afdækket den juridiske diskurs; dens form, forestillinger og idealer. Analysen har også vist, at den juridiske diskurs udgør en kontekst for rationel handling og dermed et sæt af betingelser for, hvordan diskursen kan sættes i tale og i værk. Som sådan udgør diskursen både en ontologi og en epistemologi.

Resource author

Ove K. Pedersen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7367

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.