Resource title

Diskurs og Institution. Arbejdets Institutionelle Historie. Et ufuldendt manuskript. 54

Resource image

image for OpenScout resource :: Diskurs og Institution. Arbejdets Institutionelle Historie. Et ufuldendt manuskript. 54

Resource description

Også i byen var standssamfundet struktureret ved hjælp af privilegier; ligesom forholdet mellem by og land var det. Købstaden havde eneret på handel og næring; kun købmænd måtte drive handel; kun håndværkere måtte drive håndværk; og ingen undtagen byens borgere måtte udøve håndværk eller afsætte håndværksprodukter inden for byens grænser. Håndværkere fra byen måtte ikke drive håndværk på landet; håndværkere fra landet måtte ikke arbejde for byerne. Indenfor byen var håndværkernes arbejdsevne bestemt af laugens privilegium på næring. Både adel og borger var således indplaceret i et symmetrisk forhold, ligesom bonde og håndværkersvend, og husmand og håndværkerdreng. Den ene stands privilegier satte grænser for den næste. De vigtigste forskelle var mellem by og land, og her indenfor mellem borger og ikke-borger. Sammen med forskellene mellem de besiddelsesløse og de privilegerede, og adel og bonde udgjorde forskellen mellem by land samt borger og ikke-borger grundstrukturen i den absolutistiske regulering. De privilegerede havde for-rettigheder i forhold til stand eller formue og i forhold til om de boede på land eller i by. Købstadsprivilegiet var oprindeligt naturgroet; senere blev det delegeret af kongen som privilegium; det var både før-moderne og tidligt-moderne.

Resource author

Ove K. Pedersen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7366

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.