Resource title

Diskurs og Institution. Arbejdets Institutionelle Historie. Et ufuldendt manuskript. 52

Resource image

image for OpenScout resource :: Diskurs og Institution. Arbejdets Institutionelle Historie. Et ufuldendt manuskript. 52

Resource description

I århundreder har formuestand sat grænser for normalsubjektivitet. Fra 1500-tallet var alle besiddelsesløse frataget retten til at råde over egen arbejdsevne uanset køn og alder. Deres personlige myndighed omfattede alene pligten til at indgå i et arbejdsforhold; ikke retten til at lade være. I århundreder blev de pålagt at finde arbejde; og hvis de ikke kunne eller ikke ville, blev de straffet, spærret inde, sat i tvangsarbejde.

Resource author

Ove K. Pedersen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7359

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.