Resource title

Diskurs og Institution. Arbejdets Institutionelle Historie. Et ufuldendt manuskript. 57

Resource image

image for OpenScout resource :: Diskurs og Institution. Arbejdets Institutionelle Historie. Et ufuldendt manuskript. 57

Resource description

Hvad vi nu skal følge er et drama. Gennem menneskelige lidelser og politiske konflikter er der skabt en ny forestilling om individ og stat. Dette kapitel viser, hvilken form denne opfattelse får og hvordan den kommer til udtryk, dvs. hvor og hvordan vi kan konstatere, at en ny statsform er blevet til. Desværre må jeg skuffe de, som er tilhængere af dramaets social-historiske beskrivelse. Dette er ikke historien om, hvorfor og hvorledes en statsopfattelse blev kæmpet igennem. Mit formål er mere begrænset og slet ikke egnet til social-historisk beskrivelse. Desværre må jeg også skuffe de, der er tilhængere af at beskrive den ny stats tilblivelse gennem kampen for en demokratisk styreform. Jeg har ikke til sinds at beskrive kampen mod enevoldsmagten og for det konstitutionelle demokrati og dets menneskerettigheder. Også her er mit formål mere begrænset.

Resource author

Ove K. Pedersen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7357

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.