Resource title

Erhvervsliv og politik i Den Europæiske Union - Om analysen af den økonomisk-politiske integration i EU

Resource image

image for OpenScout resource :: Erhvervsliv og politik i Den Europæiske Union - Om analysen af den økonomisk-politiske integration i EU

Resource description

Artiklen diskuterer anvendelige teorier for analysen af den økonomisk-politiske integration i EU’s politiske system, som i dag er langt den vigtigste reguleringsramme om virksomhederne i EU. I den forbindelse foreslår artiklen en såkaldt socialkonstruktivistisk rational choice-teori, hvor socialkonstruktivismen tager sig af de ændrede politiske præferencer og rational choice-teorien sig af de langt mere konstante politiske institutioner. Den foreslåede teori anvendes til forklaring af de politiske resultater af tre vigtige reformer af EU’s landbrugspolitik i 1984, 1992 og 2003. Den viser sig i stand til både at forklare indarbejdelsen af mere postmoderne præferencer i reformerne og at det er de svagt organiserede grupper som forbrugerne og (i stigende grad) skatteyderne, der betaler regningen for EU’s landbrugspolitik uanset, hvordan den reformeres.

Resource author

Peter Nedergaard

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7354

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.