Resource title

Diskurs og Institution. Arbejdets Institutionelle Historie. Et ufuldendt manuskript. 51

Resource image

image for OpenScout resource :: Diskurs og Institution. Arbejdets Institutionelle Historie. Et ufuldendt manuskript. 51

Resource description

Den borgerlige statsform har forskellen mellem stat og individ til lokus; den udgør en forestilling om rationel handling (en ratio); og en forestilling om hvordan den selv tilbliver (dens tempus) og forandres (dens historie). Den indeholder også en forestilling om magt (dominans). Hvordan skal vises i det følgende!

Resource author

Ove K. Pedersen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7341

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.