Resource title

Om folkeskolens formål og nyeste udfordringer - Et essay i forbindelse med fagbladet Folkeskolens 125 års jubilæum.

Resource image

image for OpenScout resource :: Om folkeskolens formål og nyeste udfordringer - Et essay i forbindelse med fagbladet Folkeskolens 125 års jubilæum.

Resource description

Lærernes fagblad Folkeskolen fylder 125 år. Tillykke med det! Hermed kan vi fejre et af de mest citerede fagblade, som udgives af en af de mest indflydelsesrige, danske interesseorganisationer, og samtidig en af de vigtigste af alle faggrupper, nemlig folkeskolelærerne. Først af alt kan vi dog fejre den danske folkeskole. Uden den, ingen lærere, og uden lærere ingen forening og intet medlemsblad. Sammen med fagbladet Folkeskolen kan vi derfor også tillade os at fejre skolen; også selvom det er usikkert hvornår folkeskolen opstod, og hvorfra den skal dateres. Opstod den med kirkeordinantens om ”børneskoler” i 1539, med anordningen om ”almueskoler” i 1814, eller med lov om forskellige forhold vedrørende folkeskolen i 1899? Svaret er ikke ligegyldigt, men irrelevant i denne sammenhæng. I dette bidrag skal jeg hylde Danmarks Lærerforening, dets medlemmer, og deres fagblad, og jeg vil gøre det ved at påstå, at der er ét forhold, som i alle bladets 125 år og i alle DLF’s 134 år har optaget medlemmerne mere end noget andet - og det er folkeskolens formål. Folkeskolen fik sin første egentlige formålsparagraf i 1937, men lang tid før var dens opgaver fastsat ved ordinants, ved forordning, anordning eller lov. Det er derfor også ved sådanne bestemmelser, at skolen har fundet sin berettigelse og lærerne deres mission. Ligesom det er ved sådanne bestemmelser, at lærerforeningen har defineret, hvad der udmærker dens medlemmer, hvad der gør dem til en særlig profession, eller giver dem deres kaldelse.

Resource author

Ove K. Pedersen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7326

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.