Resource title

Hvilke kulturtilbud bruger den kreative klasse?

Resource image

image for OpenScout resource :: Hvilke kulturtilbud bruger den kreative klasse?

Resource description

Det er helt centralt i Richards Floridas teori om vækst, at kunne tiltrække den kreative klasse, men hvad er det egentlig som tiltrækker den kreative klasse? Formålet med denne artikel er at undersøge hvad det er for kultur- og fritidsaktiviteter den kreative klasse især benytter sig af. Det er dels interessant fra et kulturpolitisk og ikke mindst et regionalt udviklingspolitisk ståsted: hvad er det for kultur- og fritidsaktiviteter den kreative klasse bruger og tiltrækkes af? Dels er det interessant at undersøge, fordi det er punkt, hvor Florida ikke er særlig nuanceret. Den danske kulturvaneundersøgelse indeholder detaljerede data om den danske befolknings brug af de fleste kultur- og fritidstilbud. Ved at koble disse data med data for befolkningens arbejdsstilling opdelt på Richard Floridas klassificering, kan der opnås en helt ny viden om, hvad det er for kultur- og fritidstilbud den kreative klasse benytter, og dermed – må man antage – tiltrækkes af. Resultaterne, som er baseret på multivariate regressionsanalyser, viser nogle markante tendenser. Den kreative klasse er generelt mere aktive end serviceklassen på en række af de mere ”populære” og ”brede” kulturområder. Den kreative kerne adskiller sig for derimod ved at være mere kreative i deres fritid end andre. Herudover er de bl.a. mere interesseret i litteratur og viden, kulturarv og historie samt klassiske kulturformer som klassisk musik og teater. Endelig viser analysen, at der er en række kultur- og fritidsaktiviteter, hvor den kreative klasse ikke synes at adskille sig fra andre grupper. Det gælder først og fremmest en række hverdagskulturelle hjemlige aktiviteter, nogle ”brede” kulturaktiviteter samt mere oplevelsesorienterede familieaktiviteter.

Resource author

Trine Bille

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7203

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.