Resource title

Management consulting in action - Value creation and ambiguity in client-consultant relations

Resource image

image for OpenScout resource :: Management consulting in action - Value creation and ambiguity in client-consultant relations

Resource description

Et godt og effektivt samarbejde mellem kunde og konsulent fremhæves generelt som en afgørende betingelse for at få succes med brug af eksterne konsulenter. Dansk Industri har sammen med Dansk Management Råd (DMR) og Copenhagen Business School (CBS) etableret et udviklingsprojekt, der under overskriften 'Vækst i Vidensamfundet' har til formål at udvikle det afgørende samarbejde mellem kundevirksomheder og konsulentvirksomheder. Nærværende ErhvervsPh.d.-afhandling er en del af dette udviklingsprojekt og sætter fokus på, hvad der sker i kunde-konsulent samspillet i konteksten af konsulentopgaver, hvor det handler om at implementere forandring. På sådanne forandringsprojekter forventes konsulenterne at bidrage med viden, værktøjer og løsninger samtidig med, at de fungerer som forandringsagenter i kundeorganisationen og involverer og arbejder med ledere og medarbejdere på forskellige niveauer. Det gør kunde-konsulent samspillet til en kompleks størrelse, der ikke bare handler om den personlige relation og godt samarbejde mellem konsulent og opdragsgiver/projektsponsor. Når vi har at gøre med ydelser, hvor konsulenterne går i clinch med organisationen for at implementere forandring, må kunde-konsulent relationer ses i et bredere perspektiv end fokus på personlige relationer mellem enkeltindivider tillader. Kunden er en organisation; en kompleks social konstellation af mennesker med forskellige positioner og interesser. Det afgørende er, hvilken rolle konsulenterne får, når de bevæger sig ind i denne sociale sammenhæng, og hvilke muligheder og begrænsninger det indebærer for at være med til at skabe forandring som ekstern part i processen. Afhandlingen stiller skarpt på disse sociale aspekter af samspillet mellem konsulenter og interne aktører i konteksten af kundeorganisation. Forskningen, der ligger til grund for afhandlingen, er udført som antropologisk feltarbejde på to forandringsprojekter; den ene i en industrivirksomhed og det andet på et hospital. Dette indebar både observation af konkrete situationer, hvor konsulenter og interne aktører arbejdede sammen, og efterfølgende interviews med både konsulenter og de relevante ledere og medarbejdere om deres oplevelse af samspillet.

Resource author

Irene Skovgaard Smith

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

eng

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/7127

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.