Resource title

Den hellige gral - Når forskningen ved CBS møder citationsdatabaserne

Resource image

image for OpenScout resource :: Den hellige gral - Når forskningen ved CBS møder citationsdatabaserne

Resource description

Internationalisering og publicering er centrale temaer på dagsordenen på CBS i disse år. I denne rapport sættes fokus på nogle aspekter af bibliometriske studier af forskningen ved CBS. Dvs. hvordan man gennem studier af publikationer og citationer til publikationer kan danne sig et billede af forskningen ved CBS og specielt den internationale synlighed af denne forskning. Rapporten kan give svar på - Hvordan publikationsmønstret ved udvalgte enheder på CBS er repræsenteret i de mest benyttede citationsdatabaser. - Hvilke forudsætninger, der skal være til stede for at udføre bibliometriske studier Rapporten kan ikke give svar på - Kvaliteten af publiceringen - Hvilke tidsskrifter der er A-journals Rapporten kan danne udgangspunkt for videre diskussioner - Om A-journals - Prioritering af forskellige output-mål - Udvikling af forskningsregistrering ved CBS

Resource author

Lars Frode Frederiksen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6938

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.