Resource title

Kernefaglighed, praksisorientering og sammenhængskraft - Refleksioner over sammenhænge og kompleksitet i BA in Information Management

Resource image

image for OpenScout resource :: Kernefaglighed, praksisorientering og sammenhængskraft - Refleksioner over sammenhænge og kompleksitet i BA in Information Management

Resource description

I artiklen præsenteres den integrerede og tværfaglige kernefaglighed i BA in Information Management. Artiklen indeholder de refleksioner over sammenhænge, der ligger til grund for opbygning af uddannelsen og studiets konceptualisering, de grundantagelser, uddannelsen hviler på og de generelle og overordnede sammenhænge, der er mellem praksisfelt og uddannelsens fagområde, faglig og pædagogisk progression, forhold mellem teori og praksis, integration og tværfaglighed.Keywords:Fag, faglighed, kernefaglighed, tværfaglighed, praksisorientering, sammenhængskraft, kompleksitet, kvalifikationsprofil, studieudvikling, studieudviklingsmodel, erhvervspraksis, uddannelsesbekendtgørelsen, teoretisk refleksionskompetence, praktisk problemløsningskompetence, reflekteret praksis og produktion, progression, semestertemaer, flerdisciplinær, tværdisciplinær, nydisciplinær

Resource author

Dorte Madsen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6857

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.