Resource title

Temamødet som kommunikationsform - Dialog om videnskab?

Resource image

image for OpenScout resource :: Temamødet som kommunikationsform - Dialog om videnskab?

Resource description

Temamøder er blevet en populær kommunikationsform i forvaltningerne, for kommunerne skal i dialog med interessenterne. Men hvilke normer gælder for samtalen på et temamøde, og er der fremtid i denne type møde? Kan kommunerne opbygge en debatkultur og finde et fælles sprog, som interne og eksterne aktører kan trække på og forstå? Denne artikel undersøger spørgsmålene ved at kombinere Norman Faircloughs diskursordensbegreb, Stephen Toulmins argumentmodel og Robert Bales’ Interaction Process Ana-lysis med Jürgen Habermas’ diskursetik i en undersøgelse af autentisk dialog i en kommunal organisation. Og konklusionen er, at videnskabens diskursorden er et godt ’rum’ for dialog med interessenter. Men dialog om videnskab er en kommunikationsform, der kræver planlægning og træning.

Resource author

Elisabeth Halskov Jensen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6856

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.