Resource title

Strategisk semiotik - Overvejelser om iværksættelse af kommunikation og valg af tegn i en professionel kontekst

Resource image

image for OpenScout resource :: Strategisk semiotik - Overvejelser om iværksættelse af kommunikation og valg af tegn i en professionel kontekst

Resource description

Semiotikken er først og fremmest en teori om betydning og en analytisk ramme om betydningsdannelse. Dermed er semiotikken grundlæggende rettet mod den allerede foreliggende kommunikation. Imidlertid kan semiotik også bringes i frugtbar anvendelse i en fremadrettet iværksættelse af kommunikation, der søger at kombinere kommunikativ handling med reflektorisk skarphed. Det er formålet i dette paper at indtænke semiotikkens refleksion i en fremadrettet kommunikationspraksis. Paperet er motiveret af konkrete undervisningssammenhænge, og dets sigte er primært didaktisk.

Resource author

Annette Cecilie Bak, Jens Lautrup Nørgaard

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

eng

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6853

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.