Resource title

Grundlag for vidensformidling - Om formidling af faglig og videnskabelig viden om sjældne handicap i et videnscenter

Resource image

image for OpenScout resource :: Grundlag for vidensformidling - Om formidling af faglig og videnskabelig viden om sjældne handicap i et videnscenter

Resource description

Artiklen handler om formidling af viden i et videnscenter for sjældne handicap, der har til opgave at bygge bro mellem der hvor viden efterspørges, og der hvor viden er. Den videnskabelige viden, der findes om sjældne handicap, er defineret ud fra et lægevidenskabeligt paradigme. Centrets praksis er en del af socialsektoren, hvor der er et princip om brugerinddragelse, hvilket betyder, at det er borgeren, der er eksperten, når det gælder eget liv og oplevelsen af den sociale service eller mødet med forvaltningen. I artiklen undersøger jeg relationer mellem eksperter og lægmænd, forholdet mellem videnskabelig viden og faglig viden med udgangspunkt i en model fra professionsforskningen over den professionelle fagpersons viden. Denne underbygges med vidensbegreber fra filosofien og de fire generiske kategorier af viden: Know-what, Know-why, Know-how, Know-who. Disse begreber udgør sammen med begrebet vidensgrundlag den analysemodel, jeg anvender til en diskussion og analyse af sammenhænge mellem viden og formidling.Keywords: Viden, formidling, kommunikationn, eksperter, lægmænd, faglig formidling, vidensformidling, videnskabsformidling, begrebet formidling, professioners vidensgrundlag, vidensgrundlag, vidensprocesser, videnbegreber, videntyper, vidensudveksling i heterogene netværk, oversættelse af viden, empowerment, videnscenter, metadiskurs

Resource author

Dorte Madsen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6849

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.