Resource title

Diskurser er som floder af viden, der løber gennem tiden - En introduktion til Siegfried Jägers kritiske diskursanalyse

Resource image

image for OpenScout resource :: Diskurser er som floder af viden, der løber gennem tiden - En introduktion til Siegfried Jägers kritiske diskursanalyse

Resource description

Dette working paper præsenterer den tysk lingvist Siegfried Jägers diskursanalytiske metodeapparat i en dansk kontekst. Jägers diskurstilgang placerer sig mellem den kritiske diskursanalyse og diskursteorien. Med udgangspunkt i Foucaults diskursbegreb har Jäger udviklet en række konkrete begreber, analyseniveauer og analyseskridt, der er designet til at kortlægge diskursers historiske aspekter såvel som interdiskursive relationer. Jägers metodeapparat har således til formål at understøtte en multifacetteret analyse af særligt store samlinger af tekst og at afdække diskursive netværk hhv. kommunikationskulturer i deres helhed.

Resource author

Sidsel Grøn Fabech

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6847

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.