Resource title

Oversættelse af Tekniske Tekster - Sammenhæng og Baggrund - Dansk og Engelsk

Resource image

image for OpenScout resource :: Oversættelse af Tekniske Tekster - Sammenhæng og Baggrund - Dansk og Engelsk

Resource description

De faglige kilder er betydningsfulde for oversætteren af faglige tekster, fordi man her ser, hvordan fagfolk opfatter 'verden' og udtrykker sig, når de kommunikerer med hinanden. Når ingeniøren modtager en tekst, en oversættelse eller en tekst komponeret af sprogmedarbejderen, forventer han, at den giver mening og har nogenlunde samme sproglige karakteristika som de autentiske tekster, han plejer at læse; oversættere skal ikke være eksperter på det faglige indhold, men må kunne formidle det uden forvrængning. Sprogmedarbejderen må konsultere faglige tekster på kilde- og målsprog efter behov. Vi ved, at ikke alle fagfolk er lige sprogbevidste, og derfor er det vigtigt at sammenholde kilderne for at konstatere uoverensstemmelse eller diskrepans med hensyn til faglige eller sproglige forhold, eksempelvis typisk syntaks og kollokationer. Med hensyn til rent sproglige forhold må sprogmedarbejderen naturligvis korrigere.

Resource author

Christian Quist

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6829

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.