Resource title

Forbudet med insider handel - en retsøkonomisk analyse

Resource image

image for OpenScout resource :: Forbudet med insider handel - en retsøkonomisk analyse

Resource description

Engelsk titel: The ban on insider trading: a law and economics analysis ; Artiklen indeholder en diskussion af Værdipapirhandelslovens forbud modinsider handel. Der redegøres for tesen om effektive markeder. Medudgangspunkt i økonomisk teori redegøres for argumenter for et forbud. Derargumenteres for at, at insiderforbudets økonomiske berettigelsen medfordel kan støttes på tesen om effektive markeder. Det er i modsætninghertil blevet gjort gældende i den nyeste børsretlige teori, at denøkonomiske teori om effektive markeder ikke er et adækvat grundlag forinsider reglerne, og at denne teori bør erstattes af den såkaldte Lemon-teori,formuleret af Akerlof. Artiklen gør gældende, at det ikke er uden problemerat overføre Akerlof’s teori til de finansielle markeder, eftersom der ikketages hensyn til markedets selvregulerende mekanismer, som mindskerproblemet med asymmetrisk information. Artiklen afsluttes med endiskussion af de reguleringsmæssige konsekvenser som følge af valg af detøkonomiske grundlag for insiderforbudet.

Resource author

Caspar Rose

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6793

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.