Resource title

Interaktionsforskning som metode i erhvervsforskningen

Resource image

image for OpenScout resource :: Interaktionsforskning som metode i erhvervsforskningen

Resource description

Erhvervsrettet forskning i ledelse foregår i vidt omfang i samarbejde med virksomheder, der selv arbejder med forskningens problemstillinger. Det betyder, at der forskes i et felt, der selv reflekterer over de problemstillinger, der undersøges, og som kan bidrage til videnproduktionen på mange andre måder end som "rå data". Forskerne kommer med mange forskellige relationer til feltet. Fra en rolle som ren observatør, over rollen som forskende konsulent til egentlig praktiker, der forsker i sit eget miljø. Derfor er det interessant som forsker indenfor dette område at se på metodiske tilgange, der nyttiggør feltets og forskerens egne indsigter i de problemstillinger, der søges belyst, og som direkte kan understøtte aktørernes egen håndtering af disse. Det er interessant ud fra en "traditionel" universitetsbaseret forskningssynsvinkel, og det er interessant i den bredere diskussion af, hvordan virksomhederne styrker deres egen evne til "forskningsbaseret" refleksion over egen praksis. Aktionsforsknings traditionen har sit udgangspunkt i forskernes samspil med et reflekterende felt og er derfor en vigtig metodisk inspirationskilde til den erhvervsorienterede forskning. Men aktionsforskningen er ikke konsolideret som én fælles forskningstradition. Der er derimod udviklet en række forskningsmetodiske tilgange såsom: Aktionsforskning, Action science, Sociologisk fantasi, Bruger/borger involvering i udviklingsprojekter, Dialogforskning, Reflective practice, Action learning, Appreciative inquiry, Communities of Inquiry in Communities of practice, Clinical inquiry (Baskerville 1996). Metoderne er udviklet i relation til det felt eller problemstilling, som forskergrupperne var engagerede i, og kun enkelte er tænkt ind i en erhvervsforskningskontekst. Denne mangfoldighed har ført til, at det enkelte erhvervsforskningsprojekti stort omfang har skullet definere sit eget ståsted for sin interaktion med feltet, opstille sineegne kriterier for etik, kvalitet og generaliserbarhed af resultater og så fremdeles.

Resource author

Jens Kristian Elkjær-Larsen, Lars Goldschmidt

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6765

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.