Resource title

Ledelsesteknologi som begreb - Rundt om begrebets meta-teoretiske karakteristika

Resource image

image for OpenScout resource :: Ledelsesteknologi som begreb - Rundt om begrebets meta-teoretiske karakteristika

Resource description

Det er relativt let at konstatere, at ledelsesteknologier indtager en stadig større rolle i virksomheder og organisationer. De gode historier om ledelsesteknologi kommer i en lind strøm fra forskningsinstitutioner, konsulenter samt virksomheder og organisationer, der med succes anvender en ledelsesteknologi. Balanced Scorecard, Videnregnskaber, Capability Maturity Model, Activity Based Costning, Benchmarking m. fl. er således velkendte og udbredte ledelsesteknologier i såvel offentlige som private organisationer. På trods heraf, er forståelse af hvad der er teknologi ofte en diffus størrelse, ikke mindst fordi tilgangene til, hvad der menes med teknologi, er meget forskellige. Med andre ord kræver spørgsmålet om, hvad der egentlig forstås ved en ledelsesteknologi, en nærmere analyse, og i denne artikel introduceres forskellige måder at betragte en ledelsesteknologi på, og det tydeliggøres, hvilke meta-teoretiske antagelser der kan anlægges og diskuteres ud når vi tager om ledelsesteknolgier.

Resource author

Carsten Ørts Hansen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6764

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.