Resource title

Danske erfaringer med værdiforringelsestest - Del 1

Resource image

image for OpenScout resource :: Danske erfaringer med værdiforringelsestest - Del 1

Resource description

Danske børsnoterede virksomheder overgik til internationale regnskabsstandarder pr. 1. januar 2005. Der skal således ikke længere foretages åremålsamortisering af goodwill, der til gengæld afløses af værdiforringelsestest. Såfremt den bogførte værdi af goodwill er større end genindvindingsværdien, skal der ske nedskrivning. Som en konsekvens heraf er resultat af primær drift for virksomheder med goodwill på balancen forbedret. Eksempelvis er Carlsbergs resultat af primær drift forbedret med 976 mio. kr. i 2004 som følge overgang til værdiforringelsestest af goodwill. Implementeringen af IAS 36 (impairment of assets) og IFRS 3 (business combinations) har således haft ganske store regnskabsmæssige konsekvenser for de netop aflagte årsrapporter for 2005.I denne artikel undersøger vi via en spørgeskemaundersøgelse, hvorledes danske børsnoterede virksomheder, der har indregnet goodwill, gennemfører værdiforringelsestest. Vi fokuserer på de tekniske problemstillinger, der er forbundet med værdiforringelsestest. Eksempelvis undersøger vi, hvorledes de børsnoterede virksomheder fastlægger en CGU og hvordan de estimerer kapitalomkostninger og terminalværdien ved fastlæggelse af genindvindingsværdien. Derimod adresserer vi ikke, om de foretagne skøn vurderes rimelige.

Resource author

Carsten Krogholt Hansen, Christian Petersen, Thomas Plenborg

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6747

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.