Resource title

Statusrapport MPA-uddannelsen»ci går - i dag - i morgen? - evalueringsrapport over Master of Public Administration

Resource image

image for OpenScout resource :: Statusrapport MPA-uddannelsen»ci går - i dag - i morgen? - evalueringsrapport over Master of Public Administration

Resource description

Med denne rapport ønsker vi at gøre status over de første 9 år med uddannelsen til Master of PublicAdministration (MPA) ved Handelshøjskolen i København. Grundlaget for rapporten er enselvevaluering, der i 2002 blev udarbejdet til den første officielle evaluering af masteruddannelser iDanmark. Danmarks Evalueringsinstitut under Undervisningsministeriet gennemførte her enevaluering af MPA-uddannelsen samt uddannelsen til Master of Public Management (MPM) vedSyddansk Universitet og uddannelsen til Master of Public Policy (MPP) ved RoskildeUniversitetscenter. Resultatet af evalueringen er fremlagt i en samlet rapport: "Masteruddannelser"fra september 2003. Den eksterne evaluering giver MPA-uddannelsen en særdeles positivvurdering, men indeholder også konstruktiv kritik. Generelt er studieledelsen og lærergruppennaturligvis meget glade for evalueringen, som til fulde bekræfter, at MPA-uddannelsen er et godtprodukt, der har bevist sin berettigelse de seneste 9 år.I rapporten fra Danmarks Evalueringsinstitut indgår der naturligvis mange elementer fra MPA’sselvevalueringsrapport, men studieledelsen på MPA har skønnet, at en forkortet og revideret udgaveaf denne rapport kunne være nyttig i forbindelse med information om MPA-uddannelsen tilansøgere, aftagere, nye undervisere, rådgivere og andre interesserede. Denne reviderede rapportudgør derfor et vigtigt vidnesbyrd om grundlaget for og de løbende justeringer af uddannelsen.Rapporten indgår samtidig som et afgørende grundlag for det udviklingsarbejde, der i 2003 er sat igang med henblik på at på at revidere og præcisere MPA-uddannelsens kompetenceprofil og hervedfremtidssikre et godt produkt.J.C. Ry Nielsen, der er en af grundlæggerne af uddannelsen og i dag vicestudieleder for deninternationale del, har på studieledelsens foranledning bearbejdet selvevalueringsrapporten til denher foreliggende udgave.

Resource author

Jens Carl Ry Nielsen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6716

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.