Resource title

Kommercialisering af open source software i Danmark og institutionelle entreprenørers rolle i udviklingen

Resource image

image for OpenScout resource :: Kommercialisering af open source software i Danmark og institutionelle entreprenørers rolle i udviklingen

Resource description

Rapporten beskæftiger sig med udviklingen af kommercialisering af open source i Dan-mark ud fra den antagelse, at når open source software i dag i stigende grad bliver taget alvorligt af forretningsverdenen, er det ikke kun fordi IT virksomheder gennem open source udviklingsmodeller har udviklet konkurrencedygtige softwareprodukter, men også fordi der er lavet et stykke samfundsmæssigt institutionelt arbejde, som har normaliseret (om end ikke gjort det problemfrit), at IT virksomheder indgår i udviklingsmodeller, hvor alle har ret-ten til at kopiere, distribuere og modificere kildekoder i et stykke software. Fokus i rappor-ten er på sådanne ’institutionelle entreprenører’, som på trods af den hidtidige copyright institution i forretningsverdenen har fået sat en anden dagsorden, hvor det i stigende grad er blevet naturligt at tænke i open source software, som et produkt, man kan skabe en for-retning omkring.

Resource author

Ann Westenholz

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6695

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.