Resource title

Ledere i aktion og udvikling - brudstykker af 27 lederes liv

Resource image

image for OpenScout resource :: Ledere i aktion og udvikling - brudstykker af 27 lederes liv

Resource description

Artikel til afskedsseminar 28.03.2007 ; Denne artikel er et uddrag af endnu ikke publiceret bog om lederes hverdagsliv. Bogen bygger i meget høj grad på interviews. Vi har således interviewet 27 ledere to gange i perioden maj 2005 oktober 2006.

Resource author

Jens Carl Ry Nielsen, Morten Ry

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6684

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.