Resource title

Indtrængningsproblematikken og udvalgte erhvervsøkonomiske teoriområder

Resource image

image for OpenScout resource :: Indtrængningsproblematikken og udvalgte erhvervsøkonomiske teoriområder

Resource description

Udgangspunktet for dette working paper vil være en række teoriområder, som er valgt ud fra den opfattelse, at de er centrale repræsentanter for udviklingen indenfor det erhvervsøkonomiske genstandsområde – med såvel aktuel som potentiel værdi for overvejelser og beslutninger vedrørende indtrængning på internationale markeder. Udviklingen i de udvalgte teoriområder vil have form af en kronologisk redegørelse, hvor der fokuseres på deres forudsætninger, indhold og anvendelse samt potentielle relevans og betydning for indtrængningsproblematikken. Dette giver mulighed for at arbejde med teorierne på metaplan samtidigt med, at forskningen kan vurderes i forhold til K.B. Madsens almene metateori, Karl Poppers falsifikationsprincip, Imre Lakatos’ forskningsprogrammer samt Thomas Kuhns paradigme-begreb.

Resource author

Flemming Cumberland

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6661

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.