Resource title

Danske og svenske forbrugeres syn på e-handel med dagligvarer - resume af resultater fra surveys og dybdeinterviews

Resource image

image for OpenScout resource :: Danske og svenske forbrugeres syn på e-handel med dagligvarer - resume af resultater fra surveys og dybdeinterviews

Resource description

Forbrugernes ønsker ikke at ændre deres indkøbsvaner for at handle dagligvarer via nettet,men de, der har prøvet at e-handle er mere positive overfor at handle over nettet og finderdet mindre risikofyldt sammenlignet med de, der ikke har prøvet at handle dagligvarer overnettet. Dette betyder, at det er vigtigt at få forbrugerne til at prøve ordningerne f.eks. viatilbud og/eller forskellige medlemsfordele for at motivere dem til at indgå i ordningen. Detviser to nye undersøgelser gennemført af forskere fra Institut for Afsætningsøkonomi,Handelshøjskolen i København i samarbejde med forskere fra Lunds Universitet,Avdelingen for Forpackningslogistik. Undersøgelsen er en del af Ebizz Øresund, der ersamfinansieret af det svenske Vinnova og det danske ministerium for Videnskab,Teknologi og Udvikling.Forbrugerne angiver som de to vigtigste fordele ved e-handel, at de dels sparer meget tid,dels at de bliver mindre afhængige af butikkernes åbningstider. De vigtigste ulemper set fraforbrugerside er dels at online handel er mindre spændende end køb i supermarkedet, delsat der er begrænset adgang til at se og føle på varerne før køb i online butikken. Det er dogforbrugere, der ikke har handlet på nettet, der mest markant har denne holdning.Firs procent af forbrugerne ønsker kun at betale et gebyr på maksimalt 60 kr. for at fåleveret dagligvarerne til døren og 38 procent ønsker endda kun at betale maksimalt 20 kr..Èn mulig vej for at få kickstartet e-handel med dagligvarer kunne være at forbrugerneslipper for at betale gebyr, når de køber over et vist beløb, f.eks. 800 kr. pr. køb. Menforbrugerne ønsker gratis levering allerede ved et indkøbsbeløb på 200 - 600 kr. pr. gang.Erfaring med e-handel med dagligvarer forøger ikke forbrugerens vilje til købe stort. Desmå købsbeløb skyldes sandsynligvis, at mange forbrugere lader sig inspirere i butikken,angående hvilke varer de skal købe til dagens aftensmad, især for frugt & grønt og ferskekødvarer og frisk fisk. De planlægger med andre ord ikke hele deres dagligvareindkøb iforvejen og vil antage ligt være tilbageholdende med at foretage hele deresdagligvareindkøb online. En medvirkende årsag kan dog desuden være, at mangeforbrugere ikke har tilstrækkeligt med informationer til at kunne skønne omfanget af deomkostninger, som må bæres af online leverandøren i forbindelse med pakning,distribution mv. af dagligvarerne.Undersøgelsen viser, at et klart og gennemtænkt brand for hele e-handels butikken ervigtigt. Ikke bare en kopi af den eksisterende butikker. Set i dette lys kunne en fremtid fore-handel med dagligvarer være at støtte forbrugernes planlægning af måltiderne, f.eks.faste ugentlige måltidspakker med alle ingredienser vedlagt og med f.eks. én gratisugentlig levering ved køb over et bestemt beløb. Virksomheden kan beregne sig frem tilhvilket max. indkøbsbeløb pr. køb, der skal til, for at den tjener penge på at sælge. Gebyrfrilevering af dagligvarer har vist sig vigtig for at få gang i den hendøende e- handel. Hvisforbrugerne ønsker en bedre service, bør det også være muligt, men så skal gebyret kunnedække de faktiske omkostninger ved pakning, levering, administration, m.v.

Resource author

Niels Kornum

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6649

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.