Resource title

E-bizz Øresund report - Barriers and Motivators of Online Grocery Shopping in Denmark

Resource image

image for OpenScout resource :: E-bizz Øresund report - Barriers and Motivators of Online Grocery Shopping in Denmark

Resource description

I dette working paper præsenteres og diskuteres et e-læringskoncept: Pædagogisk Selvtræning.Først vises den medietekniske udformning. Dernæst præsenteres et læringsteoretisk grundlag forkonceptet ud fra K. Illeris, 2001. Det starter ud fra de læringsprocesser (kognitive, psykodynamiskeog sociale), som foregår i brugere af konceptet, lærere så vel som studerende. Ud fra denne modeldiskuteres, hvordan denne viden kan være vejledende for lærerens resp. den studerendes direkteaktivitet i klasselokalet. Problemet for brugeren (en lærer eller en student) er dels at diagnosticeresituationen på holdet, ved eksamen e.l. og dels at finde/vælge en reaktionsmåde, der er relevanthertil. Det er disse kompetencer, Pædagogisk Selvtræning søger at udvikle. Til sidst diskuteres,hvordan Pædagogisk Selvtræning kan videreudvikles og indplaceres ift. andre, fx IT-baseredeundervisningsformer.

Resource author

Susanne Friese, Mogens Bjerre, Torben Hansen, Niels Kornum, Christine Sestoft

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

eng

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6647

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.