Resource title

Personale-politiske strategier for it-anvendelsen i undervisningssektoren - Sammenfatning og perspektiver

Resource image

image for OpenScout resource :: Personale-politiske strategier for it-anvendelsen i undervisningssektoren - Sammenfatning og perspektiver

Resource description

Brugerne af de danske uddannelsesinstitutionernes hjemmesider er slet ikke tilfredse. Bedst på Nettet har gennem de sidste fem år placeret institutionernes hjemmesider nederst, når det kom til både brugervenlighed og kvaliteten af betjeningen. Alligevel viser en helt ny undersøgelse fra CBS, at lederne af de selv samme institutioner endog er meget optimistiske og tilfredse, når de skal evaluere medarbejdernes it-kompetencer og anvendelsen af dem."Det er et meget tankevækkende paradoks, som undersøgelsen viser, når vi sammenligner den med brugernes hårde dom de sidste 5 år. Noget kunne tyde på, at der er store udfordringer for lederne med at koble brugernes oplevelse af hjemmesiderne og de kompetencer som medarbejderne har sammen.Det entydigt positive billede af it-kompetencerne som vores undersøgelse afdækker kan tolkes positivt; at der er håb forude, men også negativt; at der mangler informationskanaler til lederne, der hjælpe dem med at vurdere, hvordan det står til med medarbejdernes reele it-kompetencer," fastslår professor Kim Viborg Andersen, der er ophavsmand til undersøgelsen.Der har medvirket over 700 ledere fra folkeskolerne, erhvervsskolerne og de videregående uddannelsesinstitutioner i undersøgelsen.

Resource author

Kim Viborg Andersen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

eng

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6472

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.