Resource title

Marx og vidensøkonomien - en diskussion af arbejdsværditeoriens betydning for kritikken af arbejdslivet i den globale kapitalisme

Resource image

image for OpenScout resource :: Marx og vidensøkonomien - en diskussion af arbejdsværditeoriens betydning for kritikken af arbejdslivet i den globale kapitalisme

Resource description

Det er vanskeligt i dagens samfund ikke at betragte udtrykket ”den uhyre vareophobning” som Marx i Kapitalens første kapitel (1970 1.1: 128/49)i bruger som det mest sigende udtryk for den samfundsmæssige rigdom, som en endog meget beskeden forudsigelse af en eksplosiv udvikling, som vi ser her fuldt udfoldet godt 150 år senere. Kapitalforholdets eksplosive dynamik, som Marx analyserede i sin vorden, har nu vist sig i sin fuldt udfoldede globale dynamisk, hvor dagens kapitalisme har bredt sig til alle områder i samfundet og alle dele af kloden. Debatten herom har dog i lang tid været præget af en række summariske og empirisk ufuldstændige antagelser om, hvad der er det unikt nye i dagens kapitalisme, ofte efterfulgt af en nærmest apriorisk afvisning af Marx' kritik som relevant for en kritisk forståelse af dagens kapitalisme. I modsætning til dette vil denne artikel undersøge om de modsætninger og problemer, som den nye kapitalisme skaber for lønarbejderne og se nærmere på om de med fordel kan analyseres ved at gå tilbage og videreudvikle de bidrag til analyse af det moderne lønarbejde under kapitalismen, som vi finder hos Marx og hermed bidrage til en systematisk samfundskritik af vilkårene for det moderne lønarbejde.

Resource author

Finn Hansson

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6433

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.