Resource title

Det systemteoretiske interview - Interviewet som meningsdannelse

Resource image

image for OpenScout resource :: Det systemteoretiske interview - Interviewet som meningsdannelse

Resource description

Inden for samfundsvidenskaben ser vi et stigende antal analyser, der trækker på et systemteoretisk iagttagelsesprogram. Problemet er, at disse analyser sjældent gør sig spørgsmålet om dataproduktion klart. Og hvis analyserne anvender interviewmetoden, så udelades refleksioner over interviewet som en særlig erkendelsesstrategi ofte. Artiklen forsøger at udfylde dette tomrum. Først præciseres den videnskabelige iagttagelse med afsæt i den tyske systemteoretiker Niklas Luhmanns iagttagelsesprogram. Dernæst diskuteres den kvalitative interviewmetode mhp. at præcisere, hvilken status interviewet har i systemteoretiske analyser.

Resource author

Anders la Cour, Morten Knudsen, Niels Thyge Thygesen

Resource publisher

Resource publish date

Resource language

dan

Resource content type

application/pdf

Resource resource URL

http://hdl.handle.net/10398/6428

Resource license

Check the according license before adaptation. When adapting give credits to the original author.